19-03-2012

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Τεχνολογία Λογισμικού με Έμφαση στις Βάσεις Πολυμέσων"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον Τομέα Πληροφορικής, στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Μελών ΔΕΠ, ΗΜΜΥ

14-03-2012

Ανάκληση Προκήρυξης θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα ΗΜΜΥ

Ανακοινώνεται ότι η προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική ή Υλικό Υπολογιστών" ανακαλείται διότι έχει εκλείψει ο λόγος κίνησης της διαδικασίας (αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Μελών ΔΕΠ, ΗΜΜΥ

26-05-2011

Μονιμοποίηση κ. Δεληγιαννάκη Αντωνίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις για τη μονιμοποίηση του κ. Δεληγιαννάκη Αντωνίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Συνημμένο αρχείο[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Μελών ΔΕΠ, ΗΜΜΥ

21-01-2011

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ηλεκτρικές Μηχανές, Μεταφορά/Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικά Δίκτυα" - Βαθμίδα Καθηγητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον Τομέα Πληροφορικής, στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Μελών ΔΕΠ, ΗΜΜΥ

21-01-2011

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ηλεκτρικές Μηχανές, Μεταφορά/Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικά Δίκτυα" - Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον Τομέα Πληροφορικής, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Μελών ΔΕΠ, ΗΜΜΥ

22-12-2010

Μονιμοποίηση κ. Παπαευσταθίου Ιωάννη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις για τη μονιμοποίηση του κ. Παπαευσταθίου Ιωάννη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.Συνημμένο αρχείο[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Μελών ΔΕΠ, ΗΜΜΥ

22-12-2010

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Προγραμματιστικά Συστήματα, Περιβάλλοντα και Εφαρμογές (Γραφική ή Γλώσσες Προγραμματισμού ή Τεχνολογίες Συστημάτων)" - Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον Τομέα Πληροφορικής, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Μελών ΔΕΠ, ΗΜΜΥ

Αποτελέσματα 1 έως 7 από τα συνολικά 19
<< Πρώτο < Προηγούμενο 1-7 8-14 15-19 Επόμενο > Τελευταίο >>
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--