Καθηγητής Κώστας Μπάλας - Guest Editor

08-05-2017 08:23 Παλαιότητα 199 days
Κατηγορία: Τιμητική Διάκριση, ΗΜΜΥ

Ο Καθηγητής Κώστας Μπάλας επιλέχθηκε από το διεθνές επιστημονικό περιοδικό Applied Sciences να ηγηθεί ως Guest Editor της ειδικής έκδοσης “Hyper-and Multi–Spectral imaging”.

http://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Imaging


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--