Απόστολος Δόλλας - Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής

Πλήρες Βιογραφικό

Ειδικότητα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ταχεία Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστηµάτων, Υλικό Υπολογιστών (Hardware) & Ψηφιακά Συστήµατα για Ειδικές Εφαρµογές, Ανάπτυξη Eργαλείων Computer Aided Design

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Απόστολος Δόλλας έλαβε τα διπλώματα BS, MS και Διδακτορικό σε Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Illinois στην Urbana-Champaign το 1982, 1984 και 1987 αντίστοιχα. Από το 2001 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου ήταν Aναπληρωτής Kαθηγητής απο το 1993. Ο Α. Δόλλας είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΜΥ για μία διετή θητεία και Αναπληρωτής Προέδρου για τρεις θητείες. Από το 1986 έως το 1994 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθώς και Πληροφορικής του Παν/μίου Duke των ΗΠΑ.

Ο Α. Δόλλας ασχολείται ερευνητικά με αρχιτεκτονική εξειδικευμένων υπολογιστών, ταχεία ανάπτυξη συστημάτων και ειδικές αρχιτεκτονικές για συστήματα υψηλής απόδοσης και έχει πληθώρα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια στα αντικείμενα αυτά, καθώς και πλήρως υλοποιημένα συστήματα, από αρχιτεκτονικές για επίλυση υπολογιστικά μεγάλων προβλημάτων σε διακριτά μαθηματικά μέχρι βιοϊατρικές συσκευές. Διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών”, «Οργάνωση Υπολογιστών», «Ενσωματωμένα Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου βασισμένα σε Μικροεπεξεργαστές», «Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων» και «Σχεδίαση Κυκλωμάτων Υψηλής Ολοκλήρωσης (VLSI)».

Eχει διατελέσει Σύμβουλος σε ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς και στη βιομηχανία στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα - πλέον πρόσφατα στο Iδρυμα Τεχνολογίας και Eρευνας στο Ηράκλειο. Eχει επίσης διατελέσει σύμβουλος στο Iδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ (NSF) με αντικείμενο την πρωώθηση των τότε νέων τεχνολογιών FPGA σε πανεπιστημιακά προγράμματα των ΗΠΑ.

Ο Α. Δόλλας είναι από τα ιδρυτικά μέλη πέντε διεθνών συνεδρίων της ΙΕΕΕ (FCCM, FPT, SASP, RSP και TAI), βρίσκεται στην Επιτροπή Προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων της ΙΕΕΕ (που περιλαμβάνουν τα FCCM, FPL, FPT, SASP) και ενός Ελληνικού (ΕΠΥ), και διετέλεσε Πρόεδρος Προγράμματος του διεθνούς συνεδρίου ΙΕΕΕ RSP (2001). Ο Α. Δόλλας έχει λάβει διάφορες διεθνείς διακρίσεις, που περιλαμβάνουν τις ΙΕΕΕ Computer Society Golden Core και IEEE Computer Society Meritorious Service Award.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Εκπαίδευση: 

  • Ph.D. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1987
  • M.Sc. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1984
  • B.Sc. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1982

Ερευνητικά Πεδία: Αναδιατασσόμενη λογική, Υλοποίηση δομών δεδομένων σε υλικό, αρχιτεκτονική εξειδικευμένων υπολογιστών βασισμένων σε αναδιατασσόμενη λογική, ταχεία ανάπτυξη συστημάτων και ειδικές αρχιτεκτονικές για βιοπληροφορική

Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Εργαστήριο: Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού (Hardware)

Μαθήματα: Λογική Σχεδίαση, Ψηφιακοί Υπολογιστές, Οργάνωση Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστημάτα Μικροεπεξεργαστών, Σχεδίαση Κυκλωμάτων VLSI και ASIC

Επικοινωνία 
Τηλέφωνο:+30 28210 37228 
Fax: +30 28210 37542 
email: dollas  ece.tuc.gr

Διεύθυνση 
Γραφείο 145.A25.1
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--