Προκήρυξη εκλογής μελών Κοσμητείας Σχολής ΗΜΜΥ

09-01-2018 09:19 Παλαιότητα 6 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Γενικές Ανακοινώσεις

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καθηγητή κ. Α. Λιάβα, επισυνάπτεται η Προκήρυξη για την εκλογή των πέντε μελών της Κοσμητείας της Σχολής.


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--