Πρόγραμμα Επιτηρήσεων Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2018

22-12-2017 15:44 Παλαιότητα 24 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Φοιτητικά Θέματα

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Επιτηρήσεων της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2018.

 

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων κρίνεται απαραίτητη η παρουσία συγκεκριμένου αριθμού επιτηρητών σε κάθε μάθημα. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να σεβαστείτε το πρόγραμμα επιτηρήσεων και σε περίπτωση που κρίνετε αδύνατον να παρευρεθείτε σε κάποια επιτήρηση να αναλαμβάνετε προσωπικά το θέμα της αντικατάστασής σας, ενημερώνοντας τον διδάσκοντα.


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--