Προκήρυξη μεταπτυχιακής υποτροφίας Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής

10-10-2017 13:50 Παλαιότητα 64 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Φοιτητικά Θέματα

Ανακοινώνεται ότι κατόπιν απόφασης της 2ης/27-9-2017 Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ, προκηρύσσεται μία (1) υποτροφία δωδεκάμηνης διάρκειας για μεταπτυχιακό φοιτητή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικήςγια την διεξαγωγή έρευνας στο αντικείμενο της Μικροηλεκτρονικής και ιδιαίτερα της «Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων RF με προηγμένη Τεχνολογία CMOS». Τα κριτήρια επιλογής είναι τα  παρακάτω:

Α. Εμπεριστατωμένο σχέδιο  προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας (πρώτο κριτήριο αξιολόγησης, κατατίθεται από τους υποψηφίους μαζί με την αίτηση). 

Β. Άριστη και αποδεδειγμένη γνώση και ερευνητική εμπειρία στην σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RF με προηγμένη τεχνολογία CMOS. Θα ληφθεί υπόψη η δεξιότητα του υποψηφίου για τον χειρισμό των σχετικών λογισμικών σχεδίασης (δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης).

Γ. Κοινωνικοοικονομική κατάσταση (καθόλου ή μικρή υποστήριξη μέσω άλλων πόρων της Σχολής) (τρίτο κριτήριο αξιολόγησης).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2017

 

 Από τη Γραμματεία ΗΜΜΥ


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--