Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα στη Σχολή ΗΜΜΥ

09-10-2017 14:45 Παλαιότητα 65 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Γενικές Ανακοινώσεις

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ ορίζει Πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Κοσμήτορα, ως εξής

Τακτικά Μέλη (Αναπληρωματικά Μέλη)
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος (Καθηγητής Πετράκης Ευριπίδης)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μπούχερ Ματτίας (Αναπληρωτής Καθηγητής Καρυστινός Γεώργιος)
Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλκιαδάκης Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής Δεληγιαννάκης Αντώνιος)
Επίκουρος Καθηγητής Σαμολαδάς Βασίλειος (Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαευσταθίου Ιωάννης)
Επίκουρη Καθηγήτρια Μανουσάκη Δάφνη (Αναπληρωτής Καθηγητής Πετράκης Μίνως)

Επισυνάπτεται η Πράξη του Κοσμήτορα 


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--