Κατατακτήριες Εξετάσεις στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

07-09-2017 12:09 Παλαιότητα 77 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Γενικές Ανακοινώσεις

Πληροφορίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Σχολής ΗΜΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (εξεταζόμενα μαθήματα, εξεταζόμενη ύλη, κ.λπ.) περιέχονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--