Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχων

01-09-2017 15:07 Παλαιότητα 82 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Γενικές Ανακοινώσεις

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, συμβασιούχοι καταλλήλων προσόντων για τη διδασκαλία/διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος για διδασκαλία μαθήματος, κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος/πτυχίου Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων), σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται) και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (secretary@ece.tuc.gr) έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2017.


Περισσότερες πληροφορίες δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secretary@ece.tuc.gr). 


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--