Πρόγραμμα Επιτηρήσεων Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

03-08-2017 14:11 Παλαιότητα 132 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Φοιτητικά Θέματα

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Επιτηρήσεων της Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2017.

 

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων κρίνεται απαραίτητη η παρουσία συγκεκριμένου αριθμού επιτηρητών σε κάθε μάθημα. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να σεβαστείτε το πρόγραμμα επιτηρήσεων και σε περίπτωση που κρίνετε αδύνατον να παρευρεθείτε σε κάποια επιτήρηση να αναλαμβάνετε προσωπικά το θέμα της αντικατάστασής σας, ενημερώνοντας τον διδάσκοντα, χωρίς να απευθύνεστε στη Γραμματεία η οποία εδώ και καιρό λειτουργεί με ένα μόνο άτομο.


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--