Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΕΤΕΠ στη Σχολή ΗΜΜΥ

30-06-2017 15:09 Παλαιότητα 166 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Γενικές Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ΕΤΕΠ στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης (βλ. συνημμένο έγγραφο), με προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων την 1η Αυγούστου 2017.

 


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--