3η Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση 2017 για τους Φοιτητές της Σχολής HMMY

14-06-2017 08:48 Παλαιότητα 183 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Φοιτητικά Θέματα

Προσκαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2017 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής (nikininaba<στο>yahoo.gr) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική  βαθμολογία από το ΚΕΦ και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

https://goo.gl/forms/W38aWtkYWMWQyTi63

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.tuc.gr/index.php?id=7985 


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--