Κατατακτήριες Εξετάσεις στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

15-05-2017 14:13 Παλαιότητα 157 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ

Πληροφορίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Σχολής ΗΜΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (εξεταζόμενα μαθήματα, εξεταζόμενη ύλη, κ.λπ.) περιέχονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--