Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης

10-05-2017 08:56 Παλαιότητα 162 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Φοιτητικά Θέματα

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 40 αιτήσεις φοιτητών, από τις οποίες - με βάση απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής - εγκρίθηκαν τριάντα οκτώ (38), απορρίφθηκε μία (1) και αποσύρθηκε μία (1).

Αναλυτικά, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος 


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--