Εκδόθηκαν οι πρώτες Βεβαιώσεις Ισοτιμίας/Αντιστοιχίας αποφοίτων

07-04-2017 08:42 Παλαιότητα 195 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ, Φοιτητικά Θέματα, Ισοτιμία ΗΜΜΥ

Μετά τη μετονομασία της Σχολής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις Γ.Σ., ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης ισοτιμίας/αντιστοιχίας Διπλώματος Ηλεκτρονικού Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών για τους πρώτους έξι απόφοιτους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ΕΝΕ 401 και αφού ήδη είχαν ολοκληρώσει το μάθημα ΕΝΕ 301 (ή το αντίστοιχο ΣΗΕ 211), εκδόθηκαν οι πρώτες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ/ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ.


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--