Ολοκλήρωση μαθήματος ΕΝΕ 401

20-03-2017 07:51 Παλαιότητα 213 days
Κατηγορία: ΗΜΜΥ

Όσοι απόφοιτοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ΕΝΕ 401 έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις* λήψης ισοτιμίας του διπλώματός τους με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Α- στη Γραμματεία της Σχολής, ώστε να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Ισοτιμίας.


* Ολοκλήρωση των μαθημάτων α) ΕΝΕ 401 «Ανάλυση Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (πρώην Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας) και β) ΕΝΕ 301 «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ή του αντίστοιχου ΣΗΕ 211 «Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι»).


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--