Ανακοινώσεις - Σελίδα 2 από 38

Ανακοινώνεται ότι ορίστηκαν οι Σύμβουλοι Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για κάθε εξάμηνο σπουδών, τους οποίους μπορούν...

περισσότερα

Mε βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΗΜΜΥ, σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί πρόσθετη εξεταστική τον Φεβρουάριο 2018, στα μαθήματα «Βασική Θεωρία...

περισσότερα

Mε βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΗΜΜΥ, σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί πρόσθετη εξεταστική τον Φεβρουάριο 2018, στα μαθήματα «Βασική Θεωρία...

περισσότερα

Το μάθημα "Σύγχρονα Θέματα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής: Αναδιατασσόμενα Ψηφιακά Συστήματα" θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 15:00 - 17:00 (αντί 13:00 -...

περισσότερα

Επισυνάπτεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018.

περισσότερα

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται εκ νέου η καταληκτική  ημερομηνία  για  τη  διανομή  των ...

περισσότερα

The School of Electrical and Computer Engineering of the Technical University of Crete, Greece, invites applications for positions at the Assistant...

περισσότερα

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής ΗΜΜΥ, επισυνάπτεται η Διαπιστωτική Πράξη για την ανάδειξη των μελών της Κοσμητείας της Σχολής.

περισσότερα

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 

https://www.tuc.gr/uploads/tx_...

περισσότερα

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καθηγητή κ. Α. Λιάβα, επισυνάπτεται η Ανακήρυξη των υποψηφίων για...

περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--