SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Εμβόλιμες Εξεταστικές Περίοδοι - Μήνυμα Κοσμήτορα ΗΜΜΥ

Αγαπητοί φοιτητές/αγαπητές φοιτήτριες ΗΜΜΥ:

Σχετικά με τον θόρυβο που έχει προκληθεί από την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής ΗΜΜΥ για την εμβόλιμη εξεταστική, θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

·         Η εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα δοθεί κανονικά.

·         Επίκειται αλλαγή θεσμικού πλαισίου για τα Πανεπιστήμια, η οποία θα οδηγήσει σε επανεξέταση του θέματος της εμβόλιμης εξεταστικής ούτως ή άλλως. Η Σχολή πάντοτε συμμορφώθηκε και στο γράμμα και στο πνεύμα του Νόμου, παρά τις επακόλουθες δυσλειτουργίες. 

 

Οι λόγοι της παρούσας απόφασης παρατίθενται διεξοδικά στη συνέχεια.

Αν η εμβόλιμη εξεταστική προστεθεί στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ισχύσει και για Ιανουάριο και Ιούνιο, τότε οι εξετάσεις θα λήγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα πριν αρχίσει η επόμενη εξεταστική περίοδος. Ακόμη και για ένα δευτεροετή ή τριτοετή που δεν την δικαιούται, αυτό σημαίνει ότι η κανονική εξεταστική περίοδος θα λήγει περί τις 10 Ιουλίου (λόγω των δύο εβδομάδων που προστέθηκαν τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο), με ότι αυτό συνεπάγεται για θερινή απασχόληση, Πρακτική Άσκηση, και ανάγκη παραμονής στα Χανιά κατά τουλάχιστον δύο επί πλέον εβδομάδες.

Αν η εμβόλιμη εξεταστική δεν προστεθεί στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, τότε όντως όλες οι εξετάσεις (μαζί και με την εμβόλιμη) μπορούν να λήγουν κανονικά την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου, αφήνοντας δύο μήνες για θερινή απασχόληση και Πρακτική Άσκηση. Η εξέταση όμως όλων των μαθημάτων όλων των εξαμήνων σε μία μη διευρυμένη εξεταστική περίοδο, πέραν των προβλημάτων σε αίθουσες, επιτηρήσεις, χρόνο για βαθμολογίες, κλπ. που δημιουργεί, βρίσκει σταθερά αντίθετους τους φοιτητές που θεωρούν ότι τρεις εβδομάδες δεν επαρκούν για προετοιμασία εφ' όλων των μαθημάτων.

Αν η εμβόλιμη εξεταστική τον Ιανουάριο επικαλυφθεί με διεξαγωγή μαθημάτων, επί πλέον από τον προφανή φόρτο που δημιουργεί για θέματα, επιτηρήσεις, βαθμολογίες γραπτών, κλπ. σε μία περίοδο που ο φόρτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος (αρχή εξαμήνου) και επίκεινται και οι βαθμολογίες της εξεταστικής του Ιανουαρίου, έχει και τις εξής επιπτώσεις: αν καθυστερήσουν εργαστήρια, κατοχυρώσεις, κλπ. μέχρις ότου ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών της εμβόλιμης και η ανακοίνωση βαθμών, τότε τα εργαστήρια κατ' ανάγκην αρχίζουν την πέμπτη ή έκτη εβδομάδα μαθημάτων αντί για την τρίτη, με την γνωστή συσσώρευση φόρτου στο τέλος του εξαμήνου, για όλα τα μαθήματα και όλους τους φοιτητές. Αν αρχίσουν τα εργαστήρια κανονικά, πρέπει κατόπιν να δημιουργηθούν επί πλέον δίωρα για όσους δεν πέρασαν, συν την αναστάτωση άλλοι φοιτητές να είναι στο δεύτερο εργαστήριο, άλλοι στο πρώτο, κλπ.  Επί πλέον, επειδή για να γίνουν εγγραφές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι βαθμολογίες, αυτό καθυστερεί τις εγγραφές όλων των φοιτητών της Σχολής κατά τρεις επί πλέον εβδομάδες περίπου, και επομένως καθυστερεί και την διανομή συγγραμμάτων από τον ΕΥΔΟΞΟ αντίστοιχα.

Έχοντας εξετάσει τα αρνητικά θέματα που προκύπτουν από τις εμβόλιμες, ας εξετάσουμε ποια είναι τα θετικά θέματα: κάποιοι φοιτητές όντως περνούν μαθήματα στις εμβόλιμες. Συμβαίνει όμως να είναι ιδιαίτερα μικρό το ποσοστό αυτό επί ολόκληρης της Σχολής, ώστε να πρέπει να εξετάσουμε, νηφάλια, κατά πόσον αξίζει τα αρνητικά που προαναφέρθηκαν. Ενδεικτικά, στο μάθημα Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση (2ου Έτους) του Εαρινού Εξαμήνου 2016, με 313 φοιτητές, στην Εμβόλιμη Εξεταστική τον Φεβρουάριο του 2017 δικαιούντο να έλθουν περίπου 60 φοιτητές με περασμένα/κατοχυρωμένα εργαστήρια, προσήλθαν 22, και πέρασαν 9 (λιγότεροι από 3% επί των φοιτητών του μαθήματος, και περίπου 15% όσων εδικαιούντο εμβόλιμη εξεταστική). Για τους περίπου 180 όμως φοιτητές που έπρεπε να κάνουν εργαστήρια το Εαρινό εξάμηνο του 2017  (επί πλέον των περίπου 120 που κατοχύρωσαν), αυτά άρχισαν με μεγάλη καθυστέρηση λόγω εμβόλιμης, με αποτέλεσμα να γίνονται εργαστήρια μέχρι και την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων, οι δε αναφορές του τελευταίου εργαστηρίου να δοθούν την εβδομάδα μετά την λήξη των μαθημάτων, που κανονικά είναι για διάβασμα.

Τέλος, από εκπαιδευτικής απόψεως οι διαρκείς εμβόλιμες εξεταστικές ενθαρρύνουν μία προσέγγιση να δοκιμάζει κανείς την τύχη του και "ότι κάτσει", που μόνο εκπαιδευτική δεν είναι - και αυτό προκύπτει από τα αποθαρρυντικά ποσοστά επιτυχίας. Αυτό μάλιστα αφορά μεν φοιτητές μεγάλων ετών (11ου εξαμήνου και άνω), που όμως, αντίθετα με το πνεύμα διεξαγωγής εμβόλιμων εξεταστικών, συνήθως δεν είναι κοντά στην αποφοίτηση. Αν τεθεί θέμα για φοιτητές που χρωστάνε 1-2 μαθήματα η Γ.Σ. θα μπορούσε να το εξετάσει, αλλά αν κάποιος φοιτητής χρωστάει 15-30 μαθήματα, και περνάει 1-2 μαθήματα σε κάθε εξεταστική, πόσο θα τον/την ωφελήσει μία εμβόλιμη εξεταστική, έναντι των δυσλειτουργιών που δημιουργούνται από αυτήν;

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Γ.Σ. αποφάσισε όπως με το παρόν νομικό πλαίσιο δεν δοθούν περαιτέρω εμβόλιμες εξεταστικές, και οι φοιτητές το γνωρίζουν ήδη πριν καν την διπλή εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, ώστε να μην υπάρχουν αιφνιδιασμοί. Τα παραπάνω παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη από τους φοιτητές όλων των ετών, ώστε αφού αλλάξει ο Νόμος για την Παιδεία, ξαναεξεταστεί το θέμα λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους υπόψη και κυρίως το πώς ενδεχόμενα φοιτητές που είναι στην τελική ολοκλήρωση των σπουδών τους θα ωφεληθούν, χωρίς να προξενούνται προβλήματα στην ολότητα των φοιτητών και μαθημάτων της Σχολής.

 Με εκτίμηση,

 Καθ. Α. Δόλλας, Κοσμήτορας ΗΜΜΥ 


 

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--